Aftenterapi logo

TERAPIFORLØB

Fokusområder for individuel terapi kan være depression, angst, traumer, sorg og krise, lavt selvværd, stress,  livskriser, identitetskriser, vrede og aggression eller relationelle problemer.

Der er indlysende fordele ved bedring skabt ved hjælp af psykoterapi frem for fx medicin. Studier peger på, at psykoterapi har en virkning længe efter, at terapien er ophørt. I psykoterapi lærer man metoder, som man kan bruge, når man senere møder udfordringer i livet, man vil derfor være bedre rustet til at håndtere dem. Mange vil også opleve, at de får udbytte på andre områder end med det problem, de fokuserede på i terapien.

Vi er af den overbevisning, at der ikke er ét quick fix, der virker for alle. Vi er forskellige mennesker med forskellige udfordringer og præferencer, og nogle metoder, som virker fantastisk godt for den ene person, er måske ikke den bedste tilgang for en anden person. Derfor har vi mere end én metode i vores repertoire.

Som lovgivningen er nu, er det kun psykologer med ydernummer, som har mulighed for at tage imod lægehenvisninger. Der er ikke mange psykologer, der har ydernummer, hvilket betyder, at der ofte er måneders ventetid hos psykologer med ydernummer. Vi har ikke ydernummer og kan derfor desværre ikke tage imod lægehenvisninger - til gengæld har vi oftest kort ventetid - og ved akutte henvendelser gør vi, hvad vi kan, for at finde en hurtig tid.

Psykolog Amagertorv Metakognitiv terapi weekender
Psykolog København weekend
Metakognitiv terapi psykolog København

HVORDAN FOREGÅR TERAPIEN?

For mange kan den første samtale med en psykolog være kilde til usikkerhed og bekymring. Hvordan foregår samtalerne? En samtale mellem en psykolog og en klient er en fælles process, og samtalerne tilpasses den enkelte klient.

Mens nogle ved første samtale ved, hvad de gerne vil have hjælp til at ændre, kan det for andre være mere uklart. I så fald bruges den første samtale på at afklare, hvad du ønsker at fokusere på i terapien. Det er dig, der er ekspert i dit liv. Vi tager derfor udgangspunkt i, hvad du ønsker dig skal være anderledes.  Den første samtale er også en mulighed for dig at danne sig et indtryk af, om du synes, at metoden og kemien fungerer for dig, og om du har lyst til at fortsætte samtalerne. At du som klient har tillid til psykologen og synes, at kemien mellem jer fungerer, er væsentligt for et godt samarbejde, og du kan enten beslutte efter den første samtale, om du vil lave en aftale mere, eller vente nogle dage og så beslutte dig.

Vi indkredser først de problemer, du gerne vil ændre, og finder derefter sammen ud af, hvad du hidtil har gjort, når du møder udfordringer eller forhindringer i dit liv. Vi finder derefter frem til en arbejdsplan for, hvordan du bedst kan arbejde med at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Der kan være tale om praktiske øvelser og adfærdseksperimenter, som udfordrer  tanke- og handlemønstre. Disse udføres mellem sessionerne, og det er mellem sessionerne, at forandringerne sker. Et væsentligt element i terapi er, at du arbejder aktivt både under samtalerne og mellem sessionerne.

Samtalerne varer ca. 50-55 minutter, og hyppigheden kan variere, men ofte giver det mening at mødes en gang om ugen i begyndelsen. Senere, når du har det bedre, kan vi aftale, at der er længere mellem samtalerne. Vores erfaring er, at der sker en forandring allerede i løbet af de første par samtaler. Hvor mange samtaler, der er brug for, varierer fra den ene person til den anden, og kan også afhænge af hvilke problemstillinger, du gerne vil arbejde med.

Aftenterapi 2
Aftenterapi 3
Aftenterapi

Vil du bestille tid - eller vil du bare vide mere?  KONTAKT OS